۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895814
۰ نفر
تصویر نامطلوب اقتصاد فرانسه درجهان # پاریس - ایرنا 27/01/72 .اقتصادی. تلکس 28 اق با توجه به اینکه فرانسه بعنوان چهارمین قدرت صنعتی جهان به شمار میرود لیکن تصویر اقتصادی آن درخارج ازاین کشور با این موقعیت انطباق ندارد.
........................................
،گزارش،،عدم،کارآرائی،ژاپن،آلمان،شورای،اقتصاد،فرانسه،