۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895794
۰ نفر
سرمایه گذاری در منطقه تجاری حراست شده سیرجان # کرمان - ایرنا 27/01/72 .اقتصادی. تلکس 12اق میزان سرمایه اولیه منطقه حراست شده تجاری سیرجان 3میلیارد ریال است و سهامداران آن شهرداران استان کرمان و شرکت صنایع خودروسازی کرمان می باشند.
........................................
،یزدان،پناه،مدیر،عامل،سازمان،عمران،کرمان،ایران،