۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895736
۰ نفر
اعتراض ارمنستان به جمهوری آذربایجان # - ایرنا 26/01/72 .سیاسی. تلکس 243 وزارت امور خارجه ارمنستان یادداشت اعتراضی به وزارت امور خارجه آذربایجان درزمینه گلوله باران و حمله به روستای بخش کافان درآن جمهوری ارسال کرد.
........................................
،آسیای،میانه،