۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895715
۰ نفر
ریشه های جدائی اسلام از غرب ازدیدگاه یک نویسنده انگلیسی # لندن - ایرنا 26/01/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 184 تایمز مالی: اسلام به عنوان خطری ارزشهای تثبیت شده غرب راتهدید می کند ;ارزشهائی که بیشترتمایلات آزادیخواهانه دارندتااینکه موردقبول مسیحت باشد.
........................................
،ادوارد،مورتیمر،نویسنده،انجیل،مسیحیان،