۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895539
۰ نفر
متوسط بارندگی استان فارس افزایش یافت # شیراز - ایرنا 25/01/72 .اجتماعی. تلکس 267 متوسط بارندگی استان فارس در پاییز و زمستان سال گذشته نسبت به متوسط بارندگی بلند مدت این استان دویست وسی درصد افزایش نشان می دهد.
........................................
،ایران،نجاتی،مدیرمطالعات،آب،فارس،،نیمه،اول،سال،زراعی،جاری،575،میلیمتر، ،جهرمی،استاندار،فارس،،