۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895515
۰ نفر
ایران دارای یکی ازبهترین تیمهای بسکتبال با ویلچر جهان می شود # تهران - ایرنا 25/01/72 .ورزشی. تلکس 155 ظرف چند سال آینده ایران یکی از بهترین تیمهای بسکتبال با ویلچر معلولان را درسطح جهان خواهد داشت.
........................................
،فیلیپ،کراون،انگلیسی،رئیس،،سازمان،بسکتبال،با،ویلچر،جهان،مصاحبه،