۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895295
۰ نفر
خمرهای سرخ مذاکرات صلح را قطع و پنوم پن را ترک کردند # تهران - ایرنا 24/01/72 .سیاسی. تلکس 289 نمایندگان خمرهای سرخ امروز مذاکرات صلح را قطع و پنوم پن را ترک کردندو گفتند آنها دیگر برای ادامه کار در شورای عالی ملی ; ایمنی لازم را احساس نمی کنند ........................................
،آ،اف،پ،اریک،برمن،سخنگوی،سازمان،ملل،کامبوج،سیهانوک،