۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895280
۰ نفر
اریش هونه کر ازاتهامات وارده مبری شد # تهران - ایرنا 24/01/72 .سیاسی. تلکس 165 یک دادگاه برلن رسما اریش هونه کر رهبر آلمان شرقی پیشین را از کلیه اتهامات مبرا دانست .
........................................
،د،پ،آ،برلین،بیماری،سرطان،