۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895062
۰ نفر
عراق ترکیه را ازاعتماد کردن به طالبانی برحذر داشت # تهران - ایرنا 22/01/72 .سیاسی. تلکس 147 عراق ضمن برحذر داشتن ترکیه از اعتماد به جلال طالبانی خواستار اتخاذ اقدام مشترک علیه جنبشهای جدایی طلب کرد شد.
........................................
،د،پ،آ،آنکارا،رفیع،مجول،التکریتی،اتحادیه،میهنی،کردستان،عراق،