۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895024
۰ نفر
جنبش ملی اسلامی افغانستان خواهان تشکیل حکومت فدرالی است # کابل - ایرنا 21/01/72 .سیاسی. تلکس 64 جنبش ملی اسلامی افغانستان تنها راه حل مشکل افغانستان در آینده را برقراری حکومت فدرالی در این کشور می داند.
........................................
،مهندس،،نسیم،مهدی،معاون،جنبش،،ملی،اسلامی،مزار،شریف،توافقنامه،اسلام،آباد،