۲۱ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5894901
۰ نفر
تاثیر تحولات فرانسه درمسائل بین المللی # تهران - ایرنا 21/01/72 .سیاسی. تلکس 202 223 شکست ایدئولوژی چپ درآخرین روزهای دهه 90 ضربه ای برپیکره تمامی نهادها و احزاب سیاسی کمونیستی وسوسیالیستی باگرایشات متفاوت درجهان وارد کرد.
........................................
،سقوط،کمونیسم،انتخابات،پارلمان،دکتر،داوود،هرمیداس،،باوند،دانشگاه،امام، ،صادق،شعله،سعدی،دانشگاه،تهران،