۲۸ اسفند ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5892895
T T
۰ نفر
250 هزارمسلمان بدست صربهاکشته شده اند # زاگرب - ایرنا28/12/73 برابر با 19 مارس 1995 ازاغازجنک دربوسنی وهرزگوین تاکنون 250 هزارنفرازشهروندان مسلمان به دست صرب هاکشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری کرواسی (هینا) کمیسیون جنایات جنگی درتوزلا روز جمعه باافشای عمق جنایات صرب هاازاغازجنک تاکنون گوشه ای ازاین جنایات را تشریح کرد.
براساس این گزارش یک میلیون 730 هزار نفرازمسلمانان توسط صربها اواره و11 هزار نفرمفقودالاثرشده اند.
صربهاهمچنین تعداد207 باب مسجدوکلیسا، 230 باب مدرسه و107مرکزپزشکی راکاملاباخاک یکسان کرده اند.
این کمیسیون دراخرگزارش خودتاکیدمی کند تمامی کسانی که دراین نسل کشی درتوزلادست داشته اند شناسائی شده اند.