۵ اسفند ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5890800
۰ نفر
قیمت پنج قلم محصول کشاورزی دربورس شیکاگو # تهران - ایرنا 4/12/73 برابر با23 فوریه 1995 در پایان معاملات بورس شیکاگودر روز پنجشنبه قیمت ذرت ، جو ، سویا کنجاله وگندم به شرح زیر اعلام گردید.
ذرت / 5000 بوشل / دلار هر بوشل ................................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روزپنجشنبه مارس 95 3250/2 مه 95 4050/2 ژوئیه 95 4725/2 سپتامبر 95 5275/2 دسامبر 95 5800/2 مارس 96 6450/2 مه 96 6800/2 ژوئیه 96 7000/2 دسامبر 96 5650/2 جو / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / ..............................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز پنجشنبه مارس 95 1825/1 مه 95 2375/1 ژوئیه 95 2875/1 سپتامبر 95 3325/1 دسامبر 95 4000/1 سویا / لوبیا روغنی / / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / ....................................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز پنجشنبه مارس 95 5750/5 مه 95 6800/5 ژوئیه 95 7725/5 اوت 95 8050/5 سپتامبر 95 8350/5 نوامبر 95 9075/5 ژانویه 96 9900/5 مارس 96 0650/6 ژوئیه 96 1650/6 نوامبر 96 0200/6 کنجاله / 100 تن / دلار هر تن / .......................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روزپنجشنبه مارس 95 00/155 مه 95 90/158 ژوئیه 95 10/163 اوت 95 20/165 سپتامبر 95 00/167 اکتبر 95 80/168 دسامبر 95 30/172 ژانویه 96 50/173 گندم / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / ..........................................
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روزپنجشنبه مارس 95 6075/3 مه 95 5850/3 ژوئیه 95 4075/3 سپتامبر 95 4500/3 دسامبر 95 5550/3