معاون نخست وزیر روسیه خواستار گفتگوهای صلح بین این کشور و چچن شد # مسکو -- ایرنا28/11/73 برابر با17 فوریه 1995 معاون نخست وزیر روسیه تصریح کرد چچن و روسیه باید از فرصتی که به وسیله اتش بس فراهم امده برای انجام گفتگوهای صلح استفاده کنند0 سرگئی شاخرای که جمعه شب درگفتگوئی با کانال دوتلویزیون روسیه سخن می گفت افزود: باتوجه به اینکه درحال حاضر درچچن حکومت قانونی وجود ندارد روسیه باید فورا با کمیته اشتی و تفاهم ملی چچنی هاکه از نمایندگان مردم شهرها و روستاها تشکیل خواهد شد وارد گفتگو شود0 وی با تاکید براینکه درمسکو نمی توان بحران چچن راحل کرد یکی ازوظایف کمیته مذکور را تلاش برای جلوگیری از انتقام جوئیهای خونین ذکر کرد0 معاون نخست وزیر روسیه درهمین حال نسبت به شروع جنک چریکی طولانی در چچن و گسترش ان به سرتاسر منطقه قفقاز شمالی هشدارداده وازواحدهای ارتش روسیه درچچن خواستارجلوگیری ازوقوع جنگهای چریکی شد0