واشنگتن پست : فروش تسلیحات امریکایی به کشورهای طرفدار امریکا ادامه می یابد # تهران - ایرنا28/11/73 برابر با17 فوریه 1995 روزنامه واشنگتن پست نوشت دولت امریکا خط مشی جدیدی راکه ادامه فروش تسلیحات نظامی عمده به متحدان کلیدی و کشورهای دوست امریکا را مجاز می شمرد امسال نیز ادامه می دهد.
روزنامه واشنگتن پست روزجمعه نوشت یک مقام ارشد دولت امریکا که خواست نامش فاش نشود اعلام کرده است کلینتون در تعطیلات اخر هفته گذشته خط مشی جدید و همه جانبه صادرات تسلیحات به کشورهای دوست را مورد تائید قرار داده است .
واشنگتن پست تدوین و تائید خط مشی جدید صادرات تسلیحاتی دولت کلینتون را شکست عمده ای برای طرفداران کاهش صادرات تسلیحاتی امریکا به خارج قلمداد کرده است .
پست نوشت دولت کلینتو ن درسال گذشته صدور حدود40 میلیارد دلاراسلحه ساخت امریکا رابه رژیم صهیونیستی و کشورهای ترکیه،مالزی ،سنگاپور،ودیگر کشورهای دوست امریکا تائید کرده بود.