یک روزنامه ترکمنستان ایجاد اتحادیه جدید در شوروی سابق راغیر واقعی خواند # الماتی - ایرنا28/11/73 برابر با17 فوریه 1995 یک روزنامه چاپ ترکمنستان نوشت این کشور ایجاد یک اتحادیه جدید در محدوده جغرافیایی شوروی سابق راغیر واقعی می داند.
روزنامه " کاروان بلیکس " نوشت ترکمنستان برای روابط دوجانبه بین کشورها اهمیت زیادی قائل است وشورای مشترک المنافع رابه عنوان یک مقام مشورتی تلقی می کند.
روزنامه مذکور به نقل از خبرگزای ترکمنستان پرس نوشت ترکمنستان به تشکیل مرزبانانی مشترک جهت حفظ مرزهای خارجی کشورهای مشترک المنافع معتقد نیست بلکه به حفظ مرز هاباتکیه به نیروهای ملی بطور مشترک با مرزبانان روسیه در چار چوب توافق های دو جانبه تکیه می کند.
همچنین ترکمنستان در مورد شرکت ارتش خود درسازمانهای بین المللی در چارچوب کشورهای مشترک المنافع و خارج از ان ضرورتی نمی بیند.
پیشنهاد تشکیل مرزبانان مشترک برای حفظ مرزهای خارجی کشورهای مشترک المنافع در اجلاس دهم فوریه وزرای دفاع این کشورهادرالماتی از جانب وزیر دفاع روسیه مطرح شد ولی با مخالفت جمهوری اذربایجان و ترکمنستان و چند کشور دیگر روبرو شد.