۲۳ بهمن ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5889793
۰ نفر
تظاهرات دراستانبول علیه حمله روسیه به چچن # انکارا - ایرنا23/11/73 برابر با12 فوریه 1995 جمعی ازمسلمانان استانبول درحالی که شعارهایی علیه روسیه سر می دادند حمله این کشوررابه چچن محکوم کردند0 براساس گزارش کانال های تلویزیونی ترکیه تظاهرکنندگان یکشنبه شب مقابل مسجد" سلطان ایوب" در حالی که شعارهای اسلامی سر می دادند پرچم روسیه رابه اتش کشیدند0 تظاهرکنندگان از اعضای یکی ازانجمن های طرفدار حزب حرکت ملی ترکیه هستند و درمراسم یکشنبه شب خود خواستاربرقراری حکومت اسلامی دراین کشور شدند0 تظاهرکنندگان شعار می دادند ماخواهان تعیین قران به عنوان قانون اساسی ترکیه هستیم 0 ترکیه بارهاخواستارحل مسالمت امیزبحران چچن در چارچوب تمامیت ارضی روسیه شده است0 پس از شروع مناقشه درجمهوری چچن شهرهای مختلف ترکیه شاهد برپائی تظاهراتی از سوی گروههای اسلامی و ملی این کشور علیه روسیه بوده است0 دراعتراض به لشگرکشی روسیه به چچن ودرجریان اعتراض های مردم ترکیه،ساختمان کنسولگری روسیه دراستانبول نیزبه وسیله کوکتل مولوتف هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است0