سخنگوی وزارت امور خارجه ایران : رئیس مجلس نمایندگان امریکا دچار توهمات واهی است # تهران - ایرنا23/11/73 برابر با12 فوریه 1995 سخنگوی وزارت امورخارجه ایران روز یکشنبه اظهارات اخیر رئیس مجلس نمایندگان امریکا را خصمانه و ناشی از عدم تعادل فکری و توهمات واهی و کهنه او دانست.
دکتر"محمود محمدی "به رئیس مجلس نمایندگان امریکا توصیه کرد دست کم تصاویر ماهواره ای مراسم 22 بهمن ماه را که نمونه ای از همبستگی ملت ایران با نظام منتخب خود است ببیند.
رئیس مجلس نمایندگان امریکا 19 بهمن ماه /هشتم فوریه /پیشنهاد کرده بود که امریکا به عنوان یک راه حل دراز مدت برای مبارزه با انچه وی ان رااستبداد اسلامی خوانده بود باید سعی در تغییر رژیم کنونی ایران کند.
سخنگوی وزارت امورخارجه در گفتگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد:" یقینا هیچ دولتی اعم از دمکرات یا جمهوریخواه در تاریخ سیاسی گذشته خود تاکنون نتوانسته اند با چنین مقبولیت عامه وپشتوانه مردمی به ملت امریکا حکومت کند".
وی در پاسخ به سوال دیگری در باره ابراز نگرانی اخیر سفیر جدید رژیم صهیونیستی در مسکو نسبت به همکاری تهران س مسکو درزمینه انرژی اتمی گفت :" رژیم صهیونیستی بیشتر از مقبولیت بین المللی اش اظهار نظر می کند این رژیم به عنوان ناقض تمامی قوانین و مقررات بین المللی لازم است از جامعه جهانی طرد شود." "رژیمی که صراحتا مدعی تولید تسلیحات اتمی است و با هرنوع نظارت موسسه بین المللی انرژی اتمی مخالفت می کند و فاقد مشروعیت ملی در سراسر سرزمینهای اشغالی است ".