۲۳ بهمن ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5889777
۰ نفر
سفیر ایران بامقامات عمان دیدار کرد # تهران - ایرنا23/11/73 برابر با12 فوریه 1995 سیاوش زرگر یعقوبی سفیر ایران درعمان روز یکشنبه درمسقط باوزرای اب برق ،پست وتلگراف وتلفن ومسئولین محیط زیست این کشوردیدار و درباره روابط دوجانبه گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت امورخارجه / دراین دیدار امادگی بخشهای دولتی وخصوصی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در توسعه منابع اب وبرق عمان اعلام شد.
سفیر ایران همچنین بااحمدبن سویدان البلوشی وزیرپست ،تلگراف وتلفن عمان دیدار کرد.
البلوشی بااشاره به دیدار چندی قبل خوداز ایران انراسودمند ارزیابی کرد وامادگی وزارت متبوعش رابرای همکاریهای نزدیکتر درامرمخابرات با ایران اعلام کرد .