بیش از یک هزارو800 تن کالاطی یکماه ازبنادرگناوه به خارج صادرشده است # گناوه- ایرنا23/11/73 برابر با12 فوریه 1995 یکهزار و 839 تن کالای غیرنفتی به ارزش 4 میلیارد و 471 میلیون ریال طی دی ماه امسال ازبندرهای شهرستان گناوه/جنوب ایران /صادرشده است .
ذبیح الله جمالی رئیس گمرک گناوه روزیکشنبه گفت این میزان کالا که از لحاظ وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود25 درصد افزایش داشته به مقصد کشورهای جنوبی خلیج فارس حمل شده است0 به گفته وی موادپاک کننده /صنایع دستی /ظروف الومینیوم / پلاستیک و سرامیک ازجمله کالاهای عمده صادراتی طی مدت مذکور بود ه است0