سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری اروپا به 20 میلیارد اکو رسید # وین - ایرنا20/11/73 برابر با9 فوریه 1995 میزان سرمایه گذاری " بانک سرمایه گذاری اروپا " درسال 1994 میلادی به 9/19 میلیارد اکو معادل 6/37 میلیارد مارک رسید.
به گزارش این بانک این سرمایه گذاری ها بصورت مشارکت و حمایت زیربنایی انجام گرفته است.
طبق این گزارش 7/17 میلیارد اکو از این رقم به پروژه های داخل اتحادیه اروپا اختصاص یافته و بقیه نیزبه خارج این اتحادیه انتقال داده شده است.
کمک بانک مذکور که در بروکسل پایتخت بلژیک مستقر است زمینه ساز انجام پروژه هایی به ارزش کل 45 میلیارد اکو در اتحادیه اروپا بوده است.
از مجموع سرمایه گذاری این بانک در خارج اتحادیه اروپا 462 میلیون اکو به کشورهای افریقایی دریای کاراییب و اقیانوسیه، 607 میلیون اکو به کشورهای حوزه مدیترانه ،957 میلیون اکو به کشورهای شرق و مرکز اروپا و 220 میلیون اکو به امریکای لاتین اختصاص یافته است.
محور اصلی کمک این بانک به اروپای شرقی و مرکزی و حمایت از اقتصاد مردمی با در نظر گرفتن احتمال عضویت این کشور هادر اتحادیه اروپاتشکیل میدهد.
هر اکو معادل 24/1 دلار امریکا است .