سیزدهمین دوره مسابقه های کشتی فرنگی جام وهبی امر ترکیه آغازشد # آنکارا- ایرنا8/11/73 برابر با28 ژانویه 1995 سیزدهمین دوره مسابقه های بین المللی کشتی فرنگی وهبی امر ترکیه از روز شنبه باشرکت 139 کشتی گیر از 11 کشور جهان در شهر استانبول آغازشد.
این رقابتها با شرکت کشتی گیرانی از کشورهای کره جنوبی، اوکراین، سوئیس، رومانی، گرجستان، فرانسه، ازبکستان، بلغارستان، قزاقستان، ملداوی ، سوریه و چهارتیم ازکشورمیزبان به مدت دو روزدرسالن عبدی ایپکچی برگزار می شود.