نایب رییس مجلس گرجستان : مردم گرجستان علاقه مند به تحکیم دوستی با ایران هستند # شیراز- ایرنا 15/10/73 برابر با5 ژانویه 1995 نایب رئیس مجلس گرجستان امروز/پنجشنبه / گفت مردم گرجستان علاقه مند به تحکیم روابط دوستی با ملت ایران و شناخت بیشتر مفاخر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند .
واختانک گوگوادژه که در راس یک هیات پارلمانی به شیراز /مرکز استان فارس -جنوب ایران سفر کرده است دیروز و امروز از اثار تاریخی وباستانی این شهربازدیدکرد .
نایب رئیس مجلس گرجستان اظهار داشت پیشینه فرهنگی گرجستان نشانگر وجود رابطه میان دو کشور و اشنایی مردم بامفاخر فرهنگی ایران است .
وی افزود برخی از شاعران گرجی با تاثیر پذیری از فرهنک زبان فارسی به سبک و شیوه شاعران ایرانی اشعاری سروده اند که در فرهنک ملی گرجستان ثبت شده است .
گرجستان با 5/5 میلیون نفر جمعییت و 71 هزار کیلومترمربع مساحت در شرق دریای سیاه واقع است .