تا پایان برنامه دوم توسعه 96 درصد از خاک ایران زیرپوشش برنامه های تلویزیونی قرار می گیرد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 شهرکرد - ایرنا 15/10/73 برابر با5 ژانویه 1995 رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران /رادیو وتلویزیون /پیش بینی کرد تا پایان برنامه دوم توسعه حدود 96 درصد از کل خاک کشور از برنامه های شبکه اول و دوم تلویزیون بهره مند شوند .
علی لاریجانی افزود طی این مدت برنامه های رادیو تا 98 درصداز کل کشور را زیرپوشش خود قرار خواهد داد .
وی روز پنجشنبه هنگام گشایش فرستنده رادیوئی سفید دشت بروجن / در استان اصفهان /گفت سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی با بکارگیری نیرو های کارامد تولیدی و فنی در ساخت سریالهای تلویزیونی و ارائه برنامه های خود باور عمومی و اراده ملی رادر مسیر رشد و توسعه کشورنشان خواهد داد