بکارگیری تکنولوژی اسراییل و امریکا در کشاورزی قزاقستان بی فایده بوده است .
# الماتی - ایرنا6/10/73 برابر با 27 دسامبر 1994 روزنامه قزاقستان پراودا روز سه شنبه نوشت سه سال است که از تکنولوژی اسراییل درکشاورزی استان جامبول قزاقستان استفاده می شود ولی تا کنون سودی حاصل نشده است .
به نوشته این روزنامه استفاده از تکنیک ابیاری قطره ای اهدایی ازسوی اسرائیل برای هر هکتار 12هزار دلار هزینه در بر دارد و استفاده از این روش باعث می شود که بوته های پنبه ارتفاع گرفته و محصول ان کم شود.
قزاقستان پراودا افزود تکنولوژی امریکایی نیز که در مزارع ذرت استفاده شده نسبت به هزینه ان سود چندانی نداشته است .