احزاب مخالف ربانی با ادامه ریاست جمهوری وی مخالفت کردند # اسلام اباد- ایرنا 6/10/73 برابر با27 دسامبر1994 احزاب مخالف برهان الدین ربانی رییس جمهوری افغانستان صمن مخالفت با ادامه حصور وی بر قدرت / از او خواستند برای فراهم ساختن زمینه انتقال حکومت بعد از هفتم دی ماه/28 ذسامبر/ از مقام خود کناره گیری کند0 نمایندگان احزاب مذکور در پیشاور به خب رنگار ایرناگفتند در صورتی که بعد از هفتم دی ماه ربانی در این مقام باقی بماند جنک و خونریزی در این کشور ادامه خواهد یافت0 مدت ریاست جمهوری ربانی در افغانستان بر اساس قرارداد اسلام اباد که در اسفند 1371 بین احزاب و گروه های جهادی امصا شد هفتم تیر ماه گذشته به پایان رسید.
ربانی این مدت را بنابر رای شورای حل و عقد و دیوان عالی این کشور تا شش ماه دیگر یعنی هفتم دی ماه تمدید کرد0 نمایندگان دیگر احزاب موجود در ائتلاف جناح مخالف ربانی شامل حزب وحدت اسلامی جبهه نجات ملی و جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنادرپیشاور گفتند از هفتم دی ماه ریاست جمهوری ربانی قانونی نخواهد بود0 یک منبع در حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری ربانی نیز گفت وی به رای مراجع قانونی افغانستان و شورا هایی که از شخصیت های سیاسی معتبر تشکیل شده باشد احترام خواهد گذاشت0 وی در عین حال افزود تا زمانی که یک مرجع قانونی برای واگذاری قدرت وجود نداشته باشد با توجه به شرایط خاص افغانستان خلا قدرت باعث تشدید بحران در این کشور خواهد شد0