رژیم صهیونیستی برای تغییربافت جمعیتی فلسطین اشغالی تلاش می کند # بیروت - ایرنا6/10/73 برابر با 27 دسامبر 1994 رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست غاصبانه خود برای برهم زدن ترکیب جمعیتی فلسطین اشغالی سال میلادی جاری که تاچند روز دیگر پایان می یابد/78 هزار مهاجرجدید رادراراصی اشغالی ساکن کرد.
رادیو رژیم صهیونیستی گفت که این مهاجران تازه عمدتاازجمهوریهای شوروی سابق به فلسطین اشغالی کوچ داده شده اند.
روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته نوشته بود که رژیم صهیونیستی برای تغییربافت جمعیتی مناطق اشغالی یک طرح بزرک خانه سازی رابرای اسکان مهاجران یهودی به اجراگذاشته است .
به نوشته واشنکتن پست این طرح بزرک خانه سازی شامل احداث 17 هزارخانه مسکونی صهیونیست نشین درشرق بیت المقدس می شود که کارهای اجرایی ان ازمدتها پیش شروع شده است .
به گفته یک خبرنگار اردنی که بافلسطینی های ساکن در بیت المقدس درتماس است / رژیم صهیونیستی باتوسل به انواع دسایس و قوه قهریه زمین های فلسطینی هاراتصاحب و به صهیونیست هاواگذار می کند.
درحالیکه رژیم صهیونیستی ازامارجدید مهاجران به سرزمینهای اشغالی خبر می دهد/گزارشهای منتشره حاکی از روند روز افزون گریز یهودیان مهاجربه فلسطین اشغالی است که در پی وعده های تحقق نیافته صهیونیستهابه این منطقه کوچ کرده اند .