نپال خواستار کمک هند برای توسعه روابط بازرگانی با پاکستان و بنگلادش شد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا21/9/73 برابر با 12 دسامبر 1994 دولت جدید نپال خواستار کمک هند در زمینه تسهیلات ترانزیتی به منظور توسعه روابط بازرگانی این کشور باپاکستان و بنگلادش شد0 دیپلمتاتهای نپالی مقیم دهلی روزدوشنبه/ صمن اعلام این مطلب گفتند دولت جدید کمونیست این کشور خواستار توسعه روابط بازرگانی با بنگلادش و پاکستان بوده و هند می تواند برای نپال تسهیلات بازرگانی در زمینه تجارت ان کشور با پاکستان را فراهم کند .
درحال حاصر ارتباط تجاری بازرگانی پاکستان و نپال از طریق هوا صورت می گیرد0 میزان تجارت نپال با پاکستان در سال 1992 / 755 هزار دلار ودرسال 1993 یک میلیون و300 هزار دلار بود0 در صورت فراهم اوردن تسهیلات ترانزیتی توسط هند میزان تجارت این کشور با پاکستان افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت0 اگر چه هند یک محل ترانزیتی را برای تجارت نپال با بنگلادش اختصاص داده است ولی این کشور خواستار تاسیس سه مرکز ترانزیتی دیگر است . دولت بنگلادش با تاسیس این مراکز موافقت کرده است0 صادرات نپال به بنگلادش طی سال 93/1992 حدود 2/1 میلیون دلار و وارداتش از ان کشور 8/6 میلیون دلار بود0 هند بزرگترین شریک تجاری نپال در جهان می باشد به طوری که صادرات نپال به هند طی این مدت 45 میلیون دلار و واردات ان از هند 415 میلیون دلار بود0 میزان بازرگانی سالانه نپال حدود 13/1 میلیارد دلار تخمین زده شده است0 نپال ازشمال به چین و از شرق غرب و جنوب به هند محدود است0