رئیس اکادمی سوئیس برای توسعه /ساد/ازکمکهای ایران به پناه جویان تشکر کرد # ارومیه ایرنا- 14/9/73 برابر با 5 دسامبر 94 رئیس اکادمی سوئیس برای توسعه /ساد/روز یکشنبه دردیدار بااستاندار اذربایجان غربی / در شمال غربی ایران / ازکمکهای انساندوستانه جمهوری اسلامی نسبت به پناه جویان قدردانی کرد.
پروفسور کسینک دراین ملاقات اظهارداشت ماباکمکهای جمهوری اسلامی به پناه جویان ازنزدیک اشنا هستیم وبه ان ارج می نهیم .
دراین ملاقات که جمعی ازخبرنگاران کشورهای اروپائی نیز شرکت داشتند علی سعادت استاندار اذربایجانغربی چگونگی ورود پناه جویان کردعراقی ونحوه کمک رسانی به انان راتشریح کرد.
وی درپاسخ به خبرنگاران گفت درسال 1370 وبه دنبال شروع بحران درکردستان عراق حدود 580 هزار اواره عراقی درمرزهای اذربایجان غربی اجتماع کردند.
استاندار ذربایجان غربی باتشریح جزئیات کمکهای مردم ودولت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت درمیان کمکهای بین المللی حمایتهای اکادمی سوئیس برای توسعه /ساد/از ارزش بالائی برخوردار بود.
سعادت گفت به دنبال درگیری ارمنستان وجمهوری اذربایجان نیز مردم ومسئولین استان ذربایجان غربی بخشی ازاذوقه وبرق 320هزارنفر اهالی جمهوری نخجوان راتامین کردند.
مردم این جمهوری به لحاظ دوری ازبدنه جمهوری اذربایجان درمحاصره اقتصادی ارمنستان قراردارند.
وی میزان کمکهابه مردم نخجوان راحدود یک میلیون دلار وشامل مواد غذائی وداروئی ذکرکرد.
استاندار اذربایجان غربی گفت درحال حاصر نیز چهل ویک هزار پناهنده کردعراقی بدلیل وصعیت خاص کردستان عراق درذربایجان غربی بسر می برند.