وزنه برداری ایران صاحب چهار کرسی در کنفدراسیون وزنه برداری اسیا شد # تهران - ایرنا- 21/8/73 برابر با 12 نوامبر1994 در انتخابات کنگره کنفدراسیون وزنه برداری اسیا که امروز/شنبه/ باحصور نمایندگان ایران در کشور سنگاپور انجام شد وزنه برداری ایران چهار کرسی در کنفدراسیون وزنه برداری اسیا بدست اورد.
منوچهر برومند نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران و نایب رئیس کنفدراسیون وزنه برداری اسیا برای چهار سال دیگر در این پست ابقا شد.
غلامحسین پور عسگری دبیر فدراسیون وزنه برداری به عصویت کمیته فنی این کنفدراسیون درامد دکتر اصغر شهابی بار دیگر در کمیته پزشکی این کنفدراسیون ابقاء شد. دکتر محسن صادقی به عصویت کمیته امار و تحقیقات این کنفدراسیون درامد.
در پایان این کنگره از سوی رئیس کنفدراسیون وزنه برداری اسیا یک نشان لیاقت و فعالیت به غلامحسین پور عسگری دبیر فدراسیون وزنه برداری اهداء شد.