۱۴ مهر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5879127
۰ نفر
اصرار روسها برکنترل مرزهای جمهوری اذربایجان باایران # اردبیل - ایرنا14/7/73 برابر با6 اکتبر 1994 رییس جمهوری اذربایجان گفت مقامات روسی همچنان براستقرار نیروهای خود درمرزهای جنوبی این جمهوری تاکید می کنند.
حیدرعلی اف افزود خواسته انان بااستقلال جمهوری اذربایجان مغایرت دارد.
بگزارش رادیوباکو حیدرعلی اف روز چهارشنبه درمصاحبه باخبرنگار روزنامه انگلیسی/ایندپندت/افزود نظامیان جمهوری اذربایجان توانایی کنترل مرزهای کشور رادارند.
علی اف درپاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه درمورد دخالت روسیه در شورشهای اخیر اذربایجان از نام بردن روسها بعنوان یکی ازعوامل اصلی ایجاد بحران دراین جمهوری خودداری کرد0 رادیو باکو اصافه کرد علی اف روزچهارشنبه پیامی ازبوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه دریافت کرد که دران شورشهای اخیر در جمهوری اذربایجان محکوم شده است0 وی افزود یلتسین از دولت قانونی جمهوری اذربایجان حمایت ونسبت به شورشهای اخیر دراین جمهوری ابرازنگرانی کرده است0