۱۴ مهر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5879119
۰ نفر
تلاش های بی نتیجه امریکا علیه ایران ادامه دارد # تهران - ایرنا14/7/73 برابر با6 اکتبر 1994 امریکا به تلاشهای خود برای بلوکه کردن روابط اقتصادی ژاپن وبرخی کشورهای اروپایی با ایران که تاکنون بی نتیجه مانده است همچنان ادامه میدهد.
رابرت پلیترو دستیار وزیر امور خارجه امریکا درامورخاورمیانه روز سه شنبه گفت.. انچه که ماشاهد ان هستیم ارائه کمک های اقتصادی واعتبارات مالی به ایران از جانب برخی متحدان اروپایی و ژاپن است واین امر به ایران امکان میدهد سیاستهای خود رادنبال کند.
وی که درکمیته روابط خارجی کنگره امریکا به سئوال نمایندگان پاسخ میگفت افزود.. مامشغول گفتگو باژاپن و کشورهای متحد خود دراروپا هستیم تاانان رامتقاعد کنیم که ازارائه اینگونه کمکهای مالی واعتباری به ایران خودداری کنند.
دولت امریکا ورژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر به تلاش همه جانبه ای برای وادار کردن اروپا وژاپن به خودداری از همکاری اقتصادی باایران دست زده اند.
پلیتروگفت..مادرحال گفتگو باهفت کشورصنعتی هستیم تابااعمال فشاربرایران / رهبران این کشور رابه تغییر درسیاستهایشان مجبورکنند.
درگزارش پلیترو منظور وی از تغییر درسیاستهای ایران//مشخص نشده است// اما دولت امریکا بصورت همه جانبه ای می کوشد تاایران رابه خاتمه بخشیدن به مخالفت خود باسازش اعراب ورژیم صهیونیستی وادارکند.
بسیاری از دولتهای اروپایی و ژاپن تاکنون به درخواست های امریکاو اسراییل برای محدود کردن روابط اقتصادی خودبا جمهوری اسلامی ایران توجهی نکرده اند ودولت المان اخیرا بارد درخواست شیمون پرزنخست وزیررژیم صهیونیستی دراین زمینه / وی رابادست خالی به فلسطین اشغالی بازگرداند.