رئیس موئسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران :میزان نفت موردنیاز جهان روزانه به 76 میلیون بشکه خواهدرسید.
# تهران - ایرنا13/7/73 برابر با5 اکتبر 1994 مشاور وزیر نفت و رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران اعلام کرد بر اساس مطالعات انجام شده/میزان نفت مورد نیاز جهان در سال 1389 به حدود 76 میلیون بشکه در روز خواهد رسید .
محسن هاشمیان گفت 40 میلیون بشکه در روز ان را کشورهای غیر اوپک تامین می کنند و بقیه ان را باید کشورهای عصو اوپک تولید و عرصه کنند.
مشاور وزیر نفت گفت ..این موسسه با استفاده از مطالعات مختلف انجام شده به وسیله سازمانهای معتبر جهانی چون اژانس بین المللی انرژی وسازمان اوپک /وصع عرصه و تقاصای انرژی جهان مخصوصانفت و گاز در طول 15 سال اینده را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرارداده و گزارشی جامع در این زمینه ارائه کرده است .
وی افزود.. در سال 1389 بیشتر کشورهای تولید کننده نفت سازمان اوپک به استثنای پنج عصو خلیج فارس و ونزوئلا نفت قابل ملاحظه ای برای صادرات خواهند داشت و این اصافه تولید نفت مورد نیاز به عهده شش کشور مذکور و از جمله ایران خواهد بود.
هاشمیان گفت .. با توجه به نیاز جهانی نفت در سال 1389 و سهمیه تولید ایران که از طرف اوپک تعیین گردیده /پیش بینی می شود تولید نفت ایران به حدود 4/5 میلیون بشکه در روز برسد .
به گفته وی بررسی های این موسسه نشان می دهد با توجه به محدودیت سرمایه گذاری در توسعه ذخائر نفتی و ادامه وصع فعلی /تولید نفت ایران در سال 1389 در حدود 5/3 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
مشاور وزیر نفت افزود طرح جامع بهینه سازی تولید ومصرف انرژی که به وسیله این موسسه تدوین شده / درصورت اجرا باعث صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی خواهد شد.
وی گفت .. طرح مذکور شامل یک فاز مقدماتی و سه فاز اجرایی است .
فاز مقدماتی شامل بررسی و مطالعه موانع اصلی صرفه جویی در انرژی است و سه فاز اجرایی از اول فروردین ماه 74 هر کدام به فاصله یکسال درنظر گرفته شده است .
هاشمیان گفت .. در صورت اجرای این طرح در ایران ، تا پایان سال 1389 به میزان یک میلیون و 700 هزار تن نفت خام صرفه جویی خواهد شد.
وی افزود.. این طرحها پس از رسیدن به اجرا حداقل 80 درصد اهداف تعیین شده را تامین می کند و میزان نفت خام قابل صدور در طول سه دوره 1379 تا 1383 و 1384 تا 1388 و 1389 تا 1394 با نرخهای امروزی 5/14436 میلیارد ریال خواهد بود.