۱۶ شهریور ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5876477
T T
۰ نفر
فساد مالی ;بیماری فراگیر اروپا # تهران - ایرنا 20/06/73 .سیاسی. اطلاعات 20289 فساد اکنون درتمام کشورهای اروپا به بالاترین حد خود رسیده ودرکنارآن تهدیدات دیگری ازقبیل قدرت گرفتن مجددراستگرایان افراطی نیزمتوجه جوامع اروپایی است.
........................................
،جوامع،اروپا،فساد،مالی،راستگرایان،