۱۶ شهریور ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5876404
T T
۰ نفر
بازتاب شرکت بانوان درهیئت ایرانی شرکت کننده درکنفرانس جمعیت # تهران - ایرنا 19/06/73 .اجتماعی.مذهبی. تلکس ;19 67 حضور بانوان شرکت کننده هیئت ایران درکنفرانس جمعیت و توسعه قاهره بازتاب وسیعی در مطبوعات کشورهای غربی داشته است.
........................................
،ایران،کنفرانس،،جمعیت،و،توسعه،قاهره،زنان،بانون،لیبراسیون،