۱۶ شهریور ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5876158
T T
۰ نفر
روسیه هرگز برعلیه اسلام نجنگیده و نخواهد جنگید # مسکو - ایرنا 16/06/73 .سیاسی. تلکس 13 یک مقام روسی دلیل حضورسربازان اینکشوردرتاجیکستان رادفاع از امنیت و صلح دراینکشور توصیف کرده و گفت روسیه هرگز برعلیه اسلام نجنگیده و نخواهدجنگید.
........................................
،روسیه،اسلام،تاجیکستان،مذهبی،آسیای،میانه،نیکلای،کروگلف،معاون،سخنگوی، ،ستاد،نیروهای،مرزبانی،