۱۶ شهریور ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5876146
T T
۰ نفر
سفیرایران دربوداپست برموافقیت ایران در صحنه بازسازی تاکیدکرد # وین - ایرنا 16/06/73 .سیاسی. تلکس 200 ایران علیرغم کارشکنی ها; اعمال سیاست تنش زا و مداخله گرایانه آمریکا; با قدرت در راه بازسازی گام بر می داردوبه موفقیتهای شایانی نیزدست یافته است.
........................................
،ایران،مجارستان،سفیر،آمریکا،مرتضی،صفاری،مصاحبه،روزنامه،مجار،نیمزت،