۱۱ مرداد ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5873329
۰ نفر
تجارت مرزی بین ایران و ترکیه افزایش یافت # آنکارا - ایرنا 15/05/73 .اقتصادی. تلکس 39اق حجم تجارت مرزی ایران و ترکیه در 7 ماهه ژانویه تا ژوئیه سالجاری/11 دی تا9 مرداد73/ بالغبر 5/9 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه افزایش یافت.
........................................
،ایران،ترکیه،تجارت،مرزی،اقتصاد،