۱۱ مرداد ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5873316
۰ نفر
خطر همجواری با دستگاه کامپیوتر # تهران - ایرنا 15/05/73 .اجتماعی. همشهری ص 7 فعالیت دستگاههای کامپیوتر نوعی آلودگی ایجاد می کند که ضمن اینکه کاربران (اپراتورها)رادرمعرض بیماری گوناگون قرارمی دهدبلکه به خود دستگاه نیزآسیب فراوان می رساند.
........................................
،ایران،کامپیوتر،خطر،گزارش،،اپراتور،شماره،463،