بررسی راه های مقابله با حمله احتمالی اسرائیل به جنوب لبنان # بیروت - ایرنا 12/05/73 .سیاسی. تلکس 78 مقام های لبنانی دیروز در یک جلسه اضطراری راه های مقابله با حمله احتمالی رژیم اسرائیل را مورد بررسی قرار دادند.
........................................
،لبنان،اسرائیل،حمله،جنوب،راه های،مقابله،