۲۶ تیر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5872079
۰ نفر
گروه تماس طرح صلح از طرف صربها رد شده تلقی شود # تهران - ایرنا 30/04/73 .سیاسی. تلکس 16 گروه تماس بین المللی در مورد بوسنی عدم پاسخگویی صربها به آخرین طرح صلح را به عنوان رد این طرح تعبیر کرده است.
........................................
،گروه،تماس،،طرح،صلح،بوسنی،صرب،چارلز،ردمن،مذاکره،کننده،آ،اف،پ،ژنو،