۲۶ تیر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5871982
۰ نفر
لبنان ; به سوی آرامش ? # تهران - ایرنا 29/04/73 .سیاسی. کیهان 15111 گزارشی با عنوان ارزیابی ریشه های تاریخی بحران سیاسی لبنان از سال 1975 تا حال ........................................
،لبنان،بحران،سیاسی،جنک،داخلی،مارونی ها،مقاومت،اسرائیل،