۲۶ تیر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5871869
۰ نفر
فرار صد هزار رواندایی به سوی بوکاوو زئیر # تهران - ایرنا 28/04/73 .سیاسی. تلکس 4 حدود صدهزار رواندایی در24ساعت اخیرازمنطقه امنیتی ایجادشده ازسوی فرانسویها درناحیه سیانگوگو فرارکرده وبه بوکاوو در زئیرپناهنده شده اند.
........................................
،رواندا،آ،اف،پ،ژنو،کمیته،بین،المللی،صلیب،سرخ،