اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد منافقین و سفر دمیرل # تهران - ایرنا 28/04/73 .سیاسی. تلکس 114 وزارت امور خارجه ایران:جنایات بی رحمانه منافقین نقاب اپوزیسیون سیاسی راازچهره پلید تروریستی آنان برداشت وبه زوال سیاسی آنان و حامیانشان انجامید.
........................................
،ایران،منافقین،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،سفر،رئیس،،جمهور،ترکیه،ایرانیان، ،خارج،از،کشور،