اختصاص 30 میلیاردریال سوبسید به مطبوعات و مسائل فرهنگی کشور # سمنان - ایرنا 27/04/73 .فرهنگی. تلکس 169 معاون پارلمانی وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی امروز گفت امسال30میلیاردریال اعتباربعنوان سوبسیددرزمینه مطبوعات ; مسائل فرهنگی و چاپ کتاب اختصاص یافت.
........................................
،ایران،معاون،پارلمانی،وزارت،فرهنک،و،ارشاد،اسلامی،ضرغامی،سوبسید،مطبوعات، ،معارفه،مدیرکل،جدید،فرهنک،و،ارشاد،سمنان،مداح،