کره شمالی تنهاکشوربودکه مردم آن ازدیدارنهایی جام جهانی محروم شدند # تهران - ایرنا 27/04/73 .اجتماعی.ورزشی. تلکس 192 کره شمالی به علت عزای ملی اعلام شده از سوی مقامات رسمی این کشور تنها کشوری بود که مردم آن از دیدن دیدار نهایی جام جهانی محروم شدند.
........................................
،جهان،ورزش،،کره،شمالی،دیدار،نهایی،فوتبال،جام،جهانی،94،عزای،ملی،