دریافت تعرفه های پائین از واردکنندگان کالا از منطقه قشم # تهران - ایرنا 27/04/73 .اقتصادی. تلکس 17 اق بوشهری مدیرعامل منطقه آزاد قشم اعلام کرد:از واردکنندگان مواد اولیه صنعتی و قطعات یدکی در منطقه آزاد قشم تعرفه پائین تری دریافت می شود.
........................................
،ایران،منطقه،آزاد،قشم،اقتصاد،تعرفه،بوشهری،مدیرعامل،واردکنندگان،مواد، ،اولیه،صنعتی،و،قطعات،یدکی،