آغاز بکار دومین کنگره سراسری مهندسین نوسازی مدارس کشور # تهران - ایرنا 26/04/73 .اجتماعی. تلکس 124 دومین کنگره سراسری مهندسین نوسازی مدارس کشور امروز یکشنبه با سخنان حبیبی معاون اول رئیس جمهوری در تهران آغاز بکار کرد.
........................................
،ایران،سمینار،مهندسین،نوسازی،مدارس،،تهران،حبیبی،معاون،اول،رئیس،، ،جمهوری،