شیمون پرز توافق با اردن به زیان توافق با سوریه نخواهد بود # تهران - ایرنا 25/04/73 .سیاسی. تلکس 141 شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل امروز گفت امضای توافقنامه صلح با اردن به زیان یک توافق با سوریه نخواهد بود.
........................................
،اسرائیل،مذاکرات،صلح،خاورمیانه،اردن،سوریه،آ،اف،پ،بیت،المقدس،،