۲۱ تیر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5871430
۰ نفر
فعالان فلسطینی دیروز; افسران امروز پلیس غزه # تهران - ایرنا 23/04/73 .سیاسی. تلکس 161 نخستین گروه از افسران پلیس فلسطینی مرکب از 400 نفر که در غزه زیرنظر فلسطینیان آموزش دیده اند امروز در شهر غزه انجام وظیفه خود را آغاز کردند.
........................................
،پلیس،،فلسطین،غزه،ابوجهاد،ادای،سوگند،ژنرال،نصر،یوسف،رئیس،،پلیس،، ،خودگردان،غزه،اریحا،